Tuyển 01 Nam kỹ sư Cơ Khí
11/02/2020

Tuyển 01 Nam kỹ sư Cơ Khí

Đối tác tại Nhật Bản của Nippon Seiko Vietnam cần tuyển 01 kỹ sư Cơ Khí,Thiết kế cơ khí, CAD ... Lương 180.000 yên trở lên. Được tăng lương theo khả năng Trợ cấp: Hỗ trợ tiền nhà lên đến 20.000 yên. Làm việc tại  Miyazaki - Nhật Bản  
Xem Thêm
Tuyển 01 Nam Kỹ Sư Xây Dựng
11/02/2020

Tuyển 01 Nam Kỹ Sư Xây Dựng

Đối tác tại Nhật Bản của Nippon Seiko Vietnam cần tuyển 01 Nam Kỹ Sư Xây Dựng. Tốt nghiệp CĐ, Đại Học chính quy chuyên ngành xây dựng, cầu đường. Lương 10.000 - 15.000 yên/ ngày  Làm việc tại Kyoto - Nhật Bản.
Xem Thêm
Tuyển 03 Nam Kỹ Sư Xây Dựng - Thiết kế xây dựng
11/02/2020

Tuyển 03 Nam Kỹ Sư Xây Dựng - Thiết kế xây dựng

Đối tác tại Nhật Bản của Nippon Seiko Vietnam cần tuyển 03 Nam Kỹ Sư Xây Dựng - Thiết kế xây dựng Tốt nghiệp CĐ, Đại Học chính quy chuyên ngành xây dựng, cầu đường. Lương 200.000 - 220.000 yên .  Thưởng năm  Làm việc tại Kyoto - Nhật Bản
Xem Thêm
Tuyển kỹ sư Lập Trình C++, Java,...
05/02/2020

Tuyển kỹ sư Lập Trình C++, Java,...

Đối tác tại Nhật Bản của Nippon Seiko Vietnam cần tuyển 3-4 nam kỹ sư Lập Trình C++, Java,.. Lương  250.000 – 300.000 yên Trợ cấp: Hỗ trợ bảo hiểm, tàu xe,…
Xem Thêm
Tuyển 03 Nam Kỹ Sư Xây Dựng - Vận hành máy uốn thép.
27/11/2019

Tuyển 03 Nam Kỹ Sư Xây Dựng - Vận hành máy uốn thép.

Đối tác tại Nhật Bản của Nippon Seiko Vietnam cần tuyển 03 Nam Kỹ Sư Xây Dựng - Vận hành máy uốn thép Tốt nghiệp CĐ, Đại Học chính quy chuyên ngành xây dựng. Lương 200.000 yên .  Thưởng năm  Làm việc tại Shiga - Nhật Bản
Xem Thêm
Tuyển 06 Nam TTS  ngành Cốt Thép
27/11/2019

Tuyển 06 Nam TTS ngành Cốt Thép

Đối tác tại Nhật Bản của Nippon Seiko Vietnam cần tuyển 06 TTS ngành Cốt Thép Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông Trở Lên Lương 160.000 yên . Thực lãnh 135.000 yên. Thưởng năm  Làm việc tại Shiga - Nhật Bản
Xem Thêm
Tuyển 20 Nữ TTS Quay lại ngành Công Nghệ Thực Phẩm
22/11/2019

Tuyển 20 Nữ TTS Quay lại ngành Công Nghệ Thực Phẩm

Đối tác tại Nhật Bản của Nippon Seiko Vietnam cần tuyển 20 Nữ TTS Công Nghệ Thực Phẩm TTS đã hoàn thành 03 năm ngành Công Nghệ Thực Phẩm Lương 180.000 - 210.000 yên . Thưởng năm  Làm việc tại  Fukuoka - Nhật Bản.
Xem Thêm
Tuyển 05 Nam TTS Quay lại ngành Cơ Khí - Vận Hành Máy.
15/11/2019

Tuyển 05 Nam TTS Quay lại ngành Cơ Khí - Vận Hành Máy.

Đối tác tại Nhật Bản của Nippon Seiko Vietnam cần tuyển 05 TTS Cơ Khí - Vận Hành Máy quay lại  TTS đã hoàn thành 03 năm ngành Cơ Khí - Vận Hành Máy. Lương 160.000 - 250.000 yên . Thưởng 1 năm 2 lần  Làm việc tại  Chiba - Nhật Bản.
Xem Thêm
Tuyển 10 Nam TTS Quay lại ngành Xây Dựng
11/11/2019

Tuyển 10 Nam TTS Quay lại ngành Xây Dựng

Đối tác tại Nhật Bản của Nippon Seiko Vietnam cần tuyển 10 TTS Xây Dựng quay lại  TTS đã hoàn thành 03 năm ngành Xây Dựng Lương 280.000 yên . Thưởng 1 năm 2 lần ( 300.000 yên / lần ) Làm việc tại  Tokyo - Nhật Bản
Xem Thêm
TUYỂN 05 NỮ KỸ SƯ  LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA
07/11/2019

TUYỂN 05 NỮ KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA

Đối tác tại Nhật Bản của Nippon Seiko Vietnam cần tuyển 05 nữ kỹ sư Điện, Điện Tử, Cơ Khí,... Lương 175.000 yên trở lên. Được tăng lương theo khả năng . Phụ cấp đi lại 10.000 yên. Làm việc tại  Fukouka - Nhật Bản
Xem Thêm
Facebook Chat

Facebook